« Tillbaka

Gunnar kollar Vem Vet Mest som ingen annan.

Gunnar mailar ibland. Långa mail där han nogsamt och kirurgiskt påpekar alla mina fel och brister i Vem Vet Mest. Det här fick jag idag :
VVM v 3/14
13/1
* Ca’nberra heter staden, inte Canbe’rra!
* ”En amfora har två handtag på varsin sida.” Lite svårt, en amfora är rund…
14/1
* Cänt buy me love, …Caant, Beatles talade brittisk engelska.
* Ha’nrej heter det, inte hanr’ej. Kolla med Språknämndens uttalsordbok!
15/1
* Furstesläkten i Monaco heter Renje’, inte Raj’nier (!)
* Iowas huvudstad heter Desmoines och uttalas Dimojn, inte Dessmojns! Går man tillbaka till det franska ursprunget kan man säga De Moa’nn.
16/1
* ”Råg i ryggen och säd i brallan.” Rickards fäbless för puerila skämt håller i sig!
* Samma gamla skämt om van Gogh och hans öra. Kolla fakta!
17/1
* Copernicus skrift heter Commentari’olus, inte Commentario’lus.
* Perpe’tuus, inte perpe’tuss.
20/1
* ”Jag har haft en upplevelse med en isbjörn…” och ”Jag har kompisar…” Nybörjarfel! En intervjuare ska inte börja berätta om sig själv, den som blir intervjuad är huvudpersonen.
21/1
* ”När jag gick i skolan…” Ointressant vad intervjuaren har gjort!
* Sa’lpeter heter det, inte salpe’ter. Kolla med Språknämndens uttalsordbok!
* ”Nästa rubrik: Julgodis”. Den som skulle svara sade: ”Förlåt.” Ännu ett nybörjarfel. Rickard talar för fort och sluddrigt!
22/1
*Guerni’ca heter staden, inte Gue’rnica.
* ”Nästa fråga: Karibisk musik.” Den svarande måste fråga om: ”Förlåt?” För fort och sluddrigt igen!

* Rickard citerade ur Stiernhielms Hercules: ”…full av angst och tvik..” Men Stiernhielm skrev: ”…fuller av ångst och tvik…
* Det tyska ordet Weserübung ska uttalas på tyska: —¨bong!
23/1
* (musculus) gracilis: det heter gra’cilis, inte graci’lis.
27/1
* Hasse Alfredsons limerick felciterades: ”..som så sin stjärt kunde spänna.” Nej, nej! ”…som sin stjärtmuskel så kunde spänna.
* De Gaulle uttalas Gååål. Långt å-ljud.
* Koncern: Språknämndens uttalsordbok anger endast uttalet konsärn (jmf intern, extern, kasern m fl!)
28/1
* Periodens verkliga rysare. Rickard försökte sig på att citera ett latinskt ordspråk: Quidquid latine dictum sit, altum videtur. Men det sprack skändligen: kuid med tydlig diftong. Ack nej. Kvid, ska det vara!”sit” uttalas med kort i-ljud. Altum heter det, inte actum, och så sista ordet: videtur med ett r på slutet. För att använda Rickards föga eleganta språk: ”Det sprack som ett byxarsle.”
* Och så, för femtielfte gången: Rickard påstår att Verdis förnamn uttalas Jiseppe! Ett (stumt) mjukt i efter g visar att detta g ska uttalas mjukt; u blir o. Alltså Joseppe. Då först hör man att den svenska varianten av detta förnamn är Josef. Inte Jisef.
Rickard kan rabbla upp de mjuka vokalerna, men han förstår inte deras funktion. Han har, så att säga, ännu inte knäckt läskoden.
* Viridis (latin för grön): vi’ridis ska det vara, inte viri’dis.
* Skaffa ett tyskt lexikon och kontrollera uttalet av Austern!
29/1
* En fråga handlade om Uranus och Rickard Olsson sa att vissa säger U’rranus . Med kort U! Såvitt jag vet finns det ingen som har det uttalet; det ska givetvis vara långt u, det syns på stavningen. De som säger U’ranus är astronomerna, dvs proffsen! Andra säger Ura’nus.
Rickard frågade publiken om någon säger U’rranus. Han fick nej och i stället för att föra en seriös diskussion levererade han ett, som vanligt, puerilt skämt: ur-anus, världens äldsta stjärt. Det är den nivån som Rickard Olsson trivs på.
* HC Andersen, dansk sagoberättare. Hans efternamn ska uttalas Annersen, inte Ändersen som Rickard Olsson tror. Det är det engelska uttalet.
* Skogskatt eller skogkatt? Tja, i SAOL står det skogskatt, men norrmännen säger skogkatt. Det kunde ju RO ha upplyst om.
* Frågan gällde Guillaume Apollinaris. Rickards uttal av hans förnamn: Gujjåm! Rätt är Gijåm.
Jämför med Giuseppe: Joseppe. Ett mjukt i visar att g ska uttalas mjukt; ett u (hård vokal) visar att g ska uttalas hårt.
Hur uttalar Rickard Guinea? Gunnea eller Ginnea? Eller Guillou? Gujjo?
* Oförmågan att skilja mellan den funktion som mjuka resp hårda vokaler har visar sig också i hans ständigt felaktiga uttal av tyska ch-ljud: det är skillnad mellan ach-laut i samband med a, o och u, och och ich-laut tillsammans med de mjuka e, i, ü och ö. Så förnamnet Heinrich ska inte uttalas med samma ch-ljud som i ach.
30/1
* ”…hade han gärna vela haft.”
* Must betyder Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. Kunde ha förklarats.
* Yves Montand: Iv heter han och mångtång. Inget d…När tänker Rickard lära sig att uttala ett franskt y? Jamais?
31/1
* En klassiker: Galile’i hette han, inte Galilej! Ska inte rimma på tjohej!
* Das Ding an sich. Sich fick fel uttal, den mjuka (främre) vokalen ger ett annat ch-ljud än i ach, med hård (bakre) vokal.
* ”Nästa fråga: Bokdjur”. Den som skulle svara sade ”förlåt?” Samma nybörjarfel igen: för snabbt och sluddrigt!

20140204-154442.jpg